Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Śrem » Debata budżetowa burmistrza

Debata budżetowa burmistrza Śremu z 10 grudnia 2009 rozpoczęła się przedstawieniem danych demograficznych gminy, m.in. liczba mieszkańców, urodzeń, zawartych małżeństw. W gminie zwiększyła się liczba podmiotów gospodarczych (w 2009 wynosiła ona 5005).

debata1W 2010 roku dochody gminy pozostaną na takim samym poziomie jak w kończącym się 2009 roku, czyli ponad 90 mln zł. Natomiast wydatki wzrosną z ok. 96 mln do ok. 103 mln złotych. Gmina pozyskuje również środki z źródeł zewnętrznych, m.in. z Unii Europejskiej. Głównymi źródłami dochodu w przyszłym roku będą: dochód z podatku PIT (24%), subwencja oświatowa (22%), a także podatki lokalne i środki pozyskane ze sprzedaży gruntów należących do gminy. Dochód na jednego mieszkańca planowany jest na wysokości 2224 zł.

Największe wydatki to cele oświatowe. Burmistrz chciałby zagwarantować miejsce w przedszkolu. Na drugim miejscu będą wydatki związane z inwestycjami (w tym drogowymi). Trzecie miejsce to pomoc społeczna. Wydatki na jednego mieszkańca powinny wynosić 2563 zł, które w 2003 roku wynosiły zaledwie 51 zł. W programie inwestycyjnym na pierwszym miejscu znajduje się budowa i modernizacja infrastruktury drogowej (44%), a także rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i ochrony środowiska.

debata2Zadłużenie gminy planowane jest na 7 mln zł, ale to kwota może ulec zmniejszeniu, ponieważ w tym roku deficyt planowano również na 7 mln, ale osiągnie on 3-5 mln złotych. Gmina Śrem znajduje się na dobrym poziomie w deficycie budżetowym.

Podczas debaty burmistrz Śremu podsumował inwestycje wykonane w 2009 roku, a zapowiedział inwestycje w przyszłym roku, w tym modernizację starszej części miasta, kontynuację modernizacji wieży wodociągowej, która ma się stać punktem widokowym dostępnym dla mieszkańców. Wybudowane mają zostać kolejne „Orliki” w Śremie: przy ul. Zamenhofa, przy szkołach podstawowych nr 4 i nr 6. W związku z modernizacją „megasamu” przez PSS Społem na Jezioranach, zapowiedziano remont deptaku łączącego ul. Chłapowskiego z ul. Grunwaldzką z oświetleniem i miejscami wypoczynku. Rok 2010 to również inwestycje w debata3turystykę, do nich należeć będą: kontynuacja budowy ścieżek nad Jeziorem Grzymisławskim, budowa portu nad Wartą, rozbudowa monitoringu w mieście. Innymi inwestycjami będą: budowa salo do bowlingu dla spółki Śremski Sport, budowa sali widowiskowej na 500 osób (lokalizacja zostanie ustalona po debacie w lutym).

Przyszły rok to również wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim (Zjazd Zdrowych Miast Polskich, Ogólnopolski Zjazd Bractw Kurkowych), programy profilaktyczne, wydarzenia kulturalne, m.in. Dni Śremu, które odbędą się w dniach 12-13 czerwca, główną gwiazdą będzie Budka Suflera).

Pytania mieszkańców dotyczyły m.in. infrastruktury drogowej (w tym ul. Nowowiejskiego), a także kolejowej, spraw porządku przy ul. Grunwaldzkiej.

Info/Foto: Piotr Szalony (KrejZii)

Napisz komentarz

© 2009 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun