Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Powiat Śremski » Pierwszy dzień Targów Pracy i Edukacyjnych

Dzisiaj w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie odbyły się „Targi Pracy”. Swoje stoiska miały firmy z miasta i okolic, np. Dutron, Dek And Mont, Lion, Sezam, Rehau, a także firmy oferujące szkolenia, zaoczne licea. Jutro natomiast swój czas będą miały szkoły ponadgimnazjalne.

Bezrobotni mogą szukać ofert pracy na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie: http://pup.srem.pl/ . Stopa bezrobocia wynosi ok. 9%.

W Polsce, w sensie prawnym, bezrobotnym jest osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

  • ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów,
  • kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
  • nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej,
  • nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni pow. 2 ha przeliczeniowych,
  • nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia nawet w połowie wymiaru czasu pracy,
  • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia wolności,
  • nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia,
  • nie pobiera zasiłku stałego, lub renty socjalnej.

Piotr Szalony

[nggallery id=132]

Fot. Piotr Szalony oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu.

Napisz komentarz

© 2010 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun