Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje policyjne, Straż Miejska Informuje » Interwencje Straży Miejskiej I

Interwencje Straży Miejskiej w okresie 12 – 17 stycznia 2011. Duża liczba zgłoszeń dotyczyła wysokiego stanu Warty i wód gruntowych.

 • W dniu 12 stycznia 2011 r. w godzinach porannych Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o zaśmiecaniu i zagracaniu klatki schodowej przez jednego z mieszkańców bloku przy ul. Paderewskiego 8 poprzez składowanie mebli. W wyniku podjętych działań potwierdzono słuszność zgłoszenia, a następnie przeprowadzono rozmowę z właścicielką przedmiotów nakazując ich usunięcie.
 • W dniu 13 stycznia 2011 r. w godzinach porannych Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał prośbę od Dyżurnego Powiatowej Straży Pożarnej, aby sprawdzić informację o wznieconym w Parku Odlewników Śremskich ogniu. W wyniku działań podjętych przez Dyżurnego ustalono, że firma odpowiedzialna za utrzymanie porządku na terenie w/w parku wypala gałęzie.
 • W dniu 13 stycznia 2011 r. interweniowano na ul. Poznańskiej 26 w sprawie zablokowania dojazdu do kotłowni oraz zsypu węgla przez pojazd osobowy. W wyniku podjętej interwencji ustalono właściciela oraz nakazano przestawienie pojazdu.
 • W dniu 13 stycznia 2011 r. około godziny 9:40 funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz z pracownikiem Zespołu Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego udali się do miejscowości Psarskie celem sprawdzenia niedrożnych przepustów przez ul. Sikorskiego, co powodowało zalewanie wodą przyległych posesji. W wyniku interwencji ustalono niedrożny przepust, a informację o obowiązku jego oczyszczenia przekazano zgłaszającemu.
 • W dniu 14 stycznia 2011 r. interweniowano w Punkcie Przyjęcia Zgłoszeń Padłych Zwierząt w związku z martwa sarną, leżącą w zatoce postojowej przy drodze wylotowej ze Śremu w stronę Poznania.
 • W dniu 14 stycznia 2011 r. około godziny 19:50 funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili pomocy przy zabezpieczeniu grożącego zawaleniem budynku w Krzyżanowie, w wyniku czego ewakuowano zamieszkałych w budynku: dwoje starszych ludzi do lokalu zastępczego. Przyczyną złego stanu budynku był wysoki poziom wód gruntowych, który przyczynił się do rozmiękczenia starych ścian glinianej chaty.
 • W dniu 14 stycznia 2011 r. w godzinach wieczornych patrol Straży Miejskiej udał się do miejscowości Grodzewo w związku ze zgłoszeniem o zalewaniu niektórych posesji wodami roztopowymi.
 • W dniu 15 stycznia 2011 r. w godzinach wieczornych strażnicy interweniowali na ul. Chłapowskiego 4, gdzie na jednej z klatek przesiadywała młodzież , która zakłócała ciszę nocną. Na miejscu wylegitymowano oraz usunięto 7 osób.
 • W dniu 15 stycznia 2011 r. w godzinach przed południowych wraz z pracownikiem zespołu Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego Strażnicy Miejscy kontrolowali sytuację powodziową w miejscowościach Orkowo, Niesłabin, Orkowo oraz Kawcze.
 • W dniu 15 stycznia 2011 r. około godzina 16:15 Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego przy bloku na ul. Konstytucji 3 Maja 3. W związku z tym, że kontakt z nim był utrudniony oraz posiadał on widoczne uszkodzenia ciała na miejsce wezwano lekarza Pogotowia Ratunkowego, który zadysponował pacjenta na badania do Szpitala. Po przebadaniu oraz udzieleniu pomocy ambulatoryjnej mężczyznę przetransportowano do noclegowni w Nochowie.
 • W dniu 16 stycznia 2011 r. w godzinach wieczornych interweniowano na Placu 20 Października, gdzie pojazd marki KIA parkował na przejściu dla pieszych. Kierowcę pojazdu, którym okazał się 35 letni mieszkaniec Poznania ukarano grzywną w wysokości 200 zł.
 • Dnia 16 stycznia 2011 r. grzywną w wysokości 100 zł ukarano mieszkankę Śremu, która nie wywiązywała się z obowiązków właściciela psa tj. nie usuwała odpadów pozostawionych przez swego podopiecznego w miejscach publicznych.
 • Dnia 16 stycznia 2011 r. około godziny 15:30 Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację, że na terenie między Wójtostwem, a obwodnicą uwięzione są 3 sarny. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez patrol Straży Miejskiej, informację tą przekazano do łowczego z Koła Łowieckiego, który oznajmił, że w dniu 17 stycznia 2011 r., jeżeli sarny nie opuszczą w/w terenu, zostaną podjęte odpowiednie działania celem uwolnienia sarn. Sarny opuściły zagrożony teren o własnych siłach.
 • W dniu 17 stycznia 2011 r. w związku z wysokim poziomem rzeki Warty Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał informację o konieczności zamknięcia odcinka Promenady, której podjął się zarządca terenu w porozumieniu z Urzędem Miejskim.
 • Źródło: Straż Miejska w Śremie.

  Napisz komentarz

  © 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun