Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Śrem » Wybierz włodarza Twojego sołectwa

Przedstawiamy terminarz wyborów sołtysów poszczególnych sołectw gminy Śrem. Wybierz osobę, która będzie reprezentować wieś na zewnątrz.

Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa. Sołtys jest wybierany przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy. Wynagrodzeniem za pracę sołtysa jest dieta.

Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim, dlatego większość sołtysów mieszka we wsiach. W miastach jednostkami pomocniczymi w większości są osiedla, dzielnice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) bądź przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy).

Kompetencje:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
 • zwołuje i organizuje zebranie wiejskie, i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców sołectwa,
 • realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
 • w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
 • uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.
 • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

24 stycznia 2011 (poniedziałek)

 • Binkowo — 19.00 (świetlica wiejska)
 • Borgowo —  19.00  (mieszkanie sołtysa)
 • Bodzyniewo — 19.00 (szkoła)
 • Błociszewo — 19.00 (świetlica wiejska)
 • Dalewo — 19.00 (świetlica wiejska)
 • Kaleje — 19.00 (świetlica wiejska)

25 stycznia 2011 (wtorek)

 • Dobczyn — 19.00 (mieszkanie sołtysa)
 • Dąbrowa-Mateuszewo – 19.00 (szkoła)
 • Gaj — 19.00 (szkoła)
 • Góra — 19.00 (świetlica wiejska)
 • Grzymysław — 19.00 (mieszkanie sołtysa)
 • Olsza-Bystrzek–Łęg — 19.00 (świetlica wiejska)

26 stycznia 2011 (środa)

 • Kadzewo-Marszewo — 19.00  (Świetlica ,,Spójnia”)
 • Krzyżanowo-Pucołowo  — 19.00 (szkoła)
 • Luciny-Tesiny — 19.00  (świetlica wiejska)
 • Mechlin — 19.00 (świetlica wiejska)
 • Mórka — 19.00 (świetlica wiejska)
 • Pysząca — 19.00 (świetlica wiejska)

27 stycznia 2011 (czwartek)

 • Kawcze — 19.00 (mieszkanie sołtysa)
 • Nochowo — 19.00 (szkoła)
 • Ostrowo — 19.00 (świetlica wiejska)
 • Orkowo – 19.00 (świetlica wiejska)
 • Szymanowo — 19.00 (świetlica wiejska)

28 stycznia 2011 (piątek)

 • Marianowo  — 19.00 (mieszkanie sołtysa)
 • Grodzewo — 19.00 (harcówka)
 • Pełczyn — 19.00 Nochówko (świetlica wiejska)
 • Psarskie — 19.00 (świetlica wiejska)
 • Wirginowo — 19.00 (mieszkanie sołtysa)

31 stycznia 2011 (poniedziałek)

 • Sosnowiec — 19.00 (mieszkanie sołtysa)
 • Wyrzeka — 19.00 (świetlica wiejska)

1 lutego 2011 (wtorek)

 • Niesłabin — 19.00 (świetlica wiejska)
 • Zbrudzewo — 19.00 (szkoła)

Źródło: http://pl.wikipedia.org.pl/wiki/Sołtys oraz Urząd Miejski w Śremie.

Napisz komentarz

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun