Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Powiat Śremski » Starosta zostaje, radni obradowali

Pomimo wniosku niektórych radnych powiatu o odwołanie Starosty, Piotr Ruta pozostał na stanowisku.

W głosowaniu tajnym nad odwołaniem Piotra Ruty, 6 radnych było za, 9 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Jednym z tematów ostatnich obrad Rady Powiatu było pożarnictwo i zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie Sławomir Drozd przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa naszego powiatu. Liczba zdarzeń w 2010 zmniejszyła się względem roku 2009 o 133, w tym o 32 pożary. W ubiegłym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Pyszącej otrzymała nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Informacja ta została pozytywnie oceniona przez radę.

Negatywnie został oceniony stan techniczny wałów przeciwpowodziowy. Około 15 km zabezpieczeń wymaga modernizacji i wzmocnienia.

Podczas ostatniej sesji rozdzielono dodatkowe środki na rehabilitację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddalono również skargę mieszkanki ul. Chełmońskiego na Powiatowy Zarząd Dróg. Skarżyła się, że podczas remontu tej ulicy, wykonawca naruszył znak graniczny w działce zamieszkiwanej przez skarżącą. Zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za zaistniała szkodę ponosi firma.

Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Śremie zobowiązując go do wykonania wyceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Śremskiego, a będącej w użytkowaniu szpitala. Obecnie trwa proces rejestracji spółki „Szpital w Śremie Sp. z o.o.”

Napisz komentarz

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun