Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Bez kategorii, Śrem » Opłaty za przedszkole

Rada Miejska w Śremie w dniu 30 stycznia ogłosiła jednolity tekst uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Z uchwały wynika, że w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Śrem w czasie od godz. 700 do godz. 1300, zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizując tym samym obowiązek 5 bezpłatnych godzin zajęć.

Warunkiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wymiarze 50% jest:
  • uczęszczanie w tym samym czasie do przedszkola więcej niż 1 dziecka z danej rodziny
  • udział w programie „Rodzina 3+”.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu, tryb pobierania opłaty miesięcznej za usługę, koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu, obowiązki rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia, reguluje umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

Tagi:

Napisz komentarz

© 2014 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun