Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Główna, Śrem » Petycja w sprawie Parku Puchalskiego

W lutym pisaliśmy o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania, który zakłada przeznaczenie części obszaru położonego w rejonie ulicy Kilińskiego i alei Solidarności pod zabudowę usługową i mieszkalną. Część mieszkańców sprzeciwia się tej decyzji.

Park jest zieloną enklawą w centrum miasta. Nie tak dawna otwarto w nim ścieżki biegowe. Jednak ustawa z ubiegłego roku zmieniła przeznaczenie tego terenu. Obecny plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia inwestorom zabudowę usługowo-handlową i mieszkalną. Wszystko to odbyło się bez konsultacji z mieszkańcami.

Stowarzyszenie Komitet Obywatelski wystosowało petycję do Burmistrza Śremu i Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ochrony Parku Ekologicznego im. Włodzimierza Puchalskiego. Podpisało się pod nią ponad 1000 mieszkańców.

A oto jej treść:

Zwracamy się do Burmistrza Śremu i Rady Miejskiej w Śremie o podjęcie bez zbędnej zwłoki działań niezbędnych dla zagwarantowania całemu terenowi zieleni miejskiej, położonemu w Śremie pomiędzy ulicami Jana Kilińskiego, Aleją Solidarności, Puchalskiego i Gen. Wł. Sikorskiego, statusu parku miejskiego, bez prawa zabudowy obiektami niezwiązanymi z jego podstawową funkcją.

W tym celu wnosimy o:

  1. zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem dla tego terenu, w celu nadania mu wyłącznie funkcji zieleni publicznej (parku miejskiego),
  2. zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu (po dokonaniu zmiany w/w studium) i nadaniu mu funkcji zieleni publicznej bez prawa zabudowy obiektami niezwiązanymi z podstawową funkcją,
  3. zmianę uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Parku Ekologicznego im. Włodzimierza Puchalskiego, celem objęcia granicami parku terenów zieleni miejskiej położonym w Śremie pomiędzy ulicami Jana Kilińskiego, Aleją Solidarności, Puchalskiego i Gen. Wł. Sikorskiego.

Petycję można podpisać za pośrednictwem serwisu Citizen Go: <<LINK>>

Napisz komentarz

© 2014 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun