Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Kultura, Powiat Śremski » Konkurs fotograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Śremski Ośrodek Kultury w ramach realizowanego projektu „Ekologiczny Rytm Miasta Śrem” organizuje konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Tematem konkursu fotograficznego są najpiękniejsze miejsca w Śremie i okolicy, osobliwości flory i fauny oraz niezwykłe zjawiska przyrodnicze. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej Powiatu Śremskiego.

Uczniowie swoje prace mogą przysłać lub przynieś osobiście do Śremskiego Ośrodka Kultury do 6 listopada 2015 r. godz. 12:00. Uczestnik może przygotować od 5 do 7 fotografii w formacie A4 oraz płytę CD z wersjami cyfrowymi.

Poniżej prezentujemy pełny regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURS FOTOGRAFICZNY „OKIEM OBIEKTYWU ZOBACZYĆ RAJ”

1. ADRESACI

Do udziału w konkursie zapraszamy Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych gminy i powiatu Śrem.

2. ORGANIZATOR

Śremski Ośrodek Kultury

3. ZAKRES TEMATYCZNY

 • a) najpiękniejsze miejsca w Śremie i okolicy  – osobliwości flory i fauny naszego regionu,
 • b) niezwykłe zjawiska przyrodnicze

4. CELE:

 • a) uwrażliwienie na otaczające piękno,
 • b) kształtowanie postaw proekologicznych,
 • c) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • d) stworzenie młodzieży możliwości ekspresji artystycznej i prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • e) promocja walorów przyrodniczych Śremu i okolicy.

5. TERMINY

 • a) ogłoszenie konkursu – 1 września 2015,
 • b) nadsyłanie prac w kopercie do 6 listopada 2015 godz. 12:00 osobiście lub drogą pocztową na adres:

Śremski Ośrodek Kultury

ul. Mickiewicza 77

63 – 100 Śrem

z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY – EKO’2015

 • c) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 26 listopada godz. 12:00 w kinoteatrze Słonko, o czym organizator powiadomi odrębnym pismem.

6. NAGRODY

Jury powołane przez Organizatora przyzna:

 • a) nagrodę główną o wartości 1500 zł ( sprzęt fotograficzny ) oraz dyplom laureata,
 • b) dwa wyróżnienia o wartości 500 zł każde ( sprzęt i akcesoria fotograficzne) oraz dyplom laureata,
 • c) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz pakiet upominków/gadżetów związanych z realizowanym projektem.

7. WYKORZYSTANIE PRAC

 • a) Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac oznaczonych  imieniem i nazwiskiem autora) na stronach internetowych Śremskiego  Ośrodka Kultury oraz Gminy Śrem
 • b) Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach,  materiałach promujących oraz w artykułach pokonkursowych.
 • c) Nadesłanie prac na konkurs jest jednocześnie przeniesieniem praw autorskich na rzecz  Organizatora.

8. WARUNKI I ZASTRZEŻENIA

 • a) Uczestnik nadsyła od 5 do 7 fotografii w formacie A4. Dodatkowo załącza płytę CD z wersjami cyfrowymi.
 • b) Uczestnik nadsyła do konkursu prace, które nie były nagradzane wcześniej w innych konkursach.
 • c) Każda fotografia powinna być oznaczona na odwrocie w sposób umożliwiający jej identyfikację z autorem:

Imię i nazwisko – wiek, klasa,
nazwa szkoły,
miejsce wykonania fotografii,
ewentualnie tytuł

 • d) Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Napisz komentarz

© 2015 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun