Subskrypcja:Posty Komentarze

Jesteś tutaj: Strona główna » Powiat Śremski » 7,68 mln zł dotacji dla Śremskiego Szpitala

Szpital w Śremie przystąpił do konkursu składając wniosek obejmujący swym zakresem inwestycję pt.: „Doposażenie Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala w Śremie”. Projekt ten przewiduje zakup specjalistycznego sprzętu na modernizowany Blok Operacyjny oraz nowopowstały Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

szpital
Przedstawiony wniosek został poddany szczegółowej ocenie, którą dokonywał zespół powołanych na ten cel ekspertów. Pozytywny wynik wspomnianej oceny sprawił, że projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.
Ogólna wartość projektu to 10.251.315,36 PLN, z czego w ramach WRPO na lata 2007 – 2013 Szpital uzyska jako bezzwrotną dotację kwotę 7.688.486,52 PLN, co stanowi 75% kosztów całego projektu.
Pozostałą część kwoty tj. 2.562.828,64 PLN zabezpieczy Szpital oraz samorząd powiatowy.
W dniu 19 maja 2009 roku została podpisana umowa na realizację wyżej wspomnianego projektu.
Dzięki temu stało się możliwe, rozpoczęcie procedur przetargowych na zakup określonego we wniosku sprzętu.
Umowa określa rozpoczęcie realizacji projektu na dzień 24 kwietnia 2007 r., natomiast jego zakończenie ma nastąpić: rzeczowe – w dn. 31 sierpnia 2009 r. i finansowe do 30 września 2009 r.
Dzięki pozyskanym funduszom zostanie podniesiony standard oraz zwiększy się dostępność usług medycznych oferowanych przez Szpital w Śremie.

Źródło: Strony internetowe Szpitala w Śremie szpital-srem.pl

Napisz komentarz

© 2009 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun