Subskrypcja:Posty Komentarze

Parki

 • Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919

  Pomnik Żołnierza Polskiego


  Największy i najstarszy park miejski w Śremie znajdujący się przy ulicy Poznańskiej. Na jego terenie znajduje się stadion miejski. Obszar parku to ok. 46 ha. W starszej części parku znajdują się głównie drzewa liściaste, sosny występują w okolicy wałów przeciwpowodziowych. Park jest siedliskiem m.in. wiewiórek, zajęcy i saren. Park założono 14 kwietnia 1888, kiedy to Towarzystwo ku Upiększania Miasta (dzisiejsze Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej) zakupiło dwumorgowy plac przy szosie na Poznań, z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci. Podmokłe tereny przyszłego parku zostały przykryte warstwą gliny, a potem czarnoziemu. Wytyczono ścieżki, klomby i trawniki, posadzono również kasztanowce i krzewy ozdobne, oraz ustawiono ławki; powstał Ogród Jordanowski – zalążek obecnego parku. Od 1893 prezesem Towarzystwa był ks. Piotr Wawrzyniak, który przyczynił się do rozwoju parku. Odchodząc do Mogilna zostawił 200 marek na rozbudowę parku, który marzył mu się jako obszar „od mostu do mostu”. Największy rozwój parku przypada na rok 1926, kiedy pod kierunkiem Sylwestra Szczepskiego nasadzono 5000 sosen, 500 robinii akacjowych i 200 olch. Podczas II wojny światowej „Stadpark”, jak nazywali go Niemcy, uległ znacznej dewastacji przez bombardowania oraz bezkarną wycinkę drzewostanu przez Wehrmacht. Polakom zakazano wstępu do parku. Po wojennej zawierusze park odzyskał swój dawny blask w latach 1966-1975. Wtedy to z inicjatywy Mariana Dominiczaka park odzyskał dawną świetność, był rozbudowywany i powiększany, założono między innymi zwierzyniec. Od roku 2004 istnieje ścieżka dydaktyczna historyczno-przyrodnicza prowadząca do ważniejszych miejsc w parku.
  Miejscami pamięci w parku są: pomnik Dobosza, pomnik Żołnierza Polskiego, kamień 750-lecia Śremu, Głaz Twórców Parku, skwer ks. Piotra Wawrzyniaka, Aleja Przyjaźni – upamiętniająca wspólne spotkania harcerzy z wielu europejskich krajów, Dąb Piotr – ku pamięci ks. Piotra Wawrzyniaka, kopiec Reymonta, Dąb Jana Pawła II, Dąb Janusza Waligóry, Dąb Piotra Wachowiaka, Polana Szafrańskiego, Polana Międzynarodowej Współpracy, Dąb 120-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, Dąb 60-lecia Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie, Dąb Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, pomnik przyrody Wiąz szypułkowy - o obwodzie pnia 350 cm.


 • Miejski Park Ekologiczny im. Włodzimierza Puchalskiego

  Miejski Park Ekologiczny


  Znajduje się między ulicami: Kilińskiego, Sikorskiego a aleją Solidarności. Powstał 8 listopada 1995, obejmuje obszar ok. 22 ha, zadrzewienie stanowią: klony zwyczajne, dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, wierzby szare, topole czarne, jawory, olsze czarne, jesiony wyniosłe, brzozy, buki, graby, wiązy. W centrum parku położone jest niewielkie oczko wodne, wg tradycji ma ono podwójne dno, na terenie parku znajduje się użytek ekologiczny „Bagienko” o powierzchni 4,82 ha.


 • Park Odlewników Śremskich

  Park Odlewników Śremskich


  Znajduje się między ulicami: Grunwaldzka, Staszica, Chłapowskiego i I Maja. Powstał na początku lat 70-tych. W dużej części położony jest w obrębie strefy ochronnej Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A., zajmując powierzchnię ok. 7 ha. Od strony odlewni znajduje się w nim niewielki stawek obsadzony płaczącymi wierzbami, a od strony osiedla zabytkowy cmentarz. W parku swoje miejsce pamięci mają ofiary zbrodni w Katyniu oraz odlewnicy. Coraz starszy drzewostan parku sprawia, że zaczynają go zasiedlać coraz to nowe gatunki ptaków. Stąd też spotkać tu można takie gatunki jak: trznadel, zięba, szczygieł czy dzwoniec.


 • Park 750-lecia

  Park 750-lecia


  Znajduje się między ulicami: Aleje Solidarności i Kopernika oraz Szkołą Podstawową nr 6. Oddziela dwie części osiedla Helenki – część bloków wielorodzinnych od części mniejszej zabudowy). Jest najmłodszym parkiem w Śremie utworzonym z okazji 750-lecia lokacji miasta, centralną aleją w parku jest aleja Jana Pawła II, otoczona 14 dębami (liczba encyklik papieża Jana Pawła II).


Źródła:

 1. Piotr Szalony i in., Wikipedia Polska. Śrem. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Śrem)
 2. Urząd Miejski w Śremie ( http://www.srem.pl)
 3. Aliquando i in., Wikipedia Polska. Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Śremie. (http://pl.wikipedia.org.pl/Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Śremie)
© 2009 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun