Subskrypcja:Posty Komentarze

Gospodarka

Wschodnia część parku inwestycyjnego

Potencjał gospodarczy

W mieście potencjał gospodarczy stanowią głównie podmioty sektora prywatnego (97,05%). Na potencjał składają się przedsiębiorstwa:

  • małe (95,20%)
  • średnie (3,78%)
  • duże (1,02%)

Najwięcej podmiotów gospodarczych prowadzi działalność handlową i usługową. Pozostałe zajmują się rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem oraz obsługą nieruchomości, budownictwem i przemysłem.

Śremski Park Inwestycyjny

W Śremie znajduję się część Śremskiego Parku Inwestycyjnego. ŚTP to tereny przygotowane przez gminę w celach inwestycyjnych. Podzielony jest na dwa obszary (Wschodni i Zachodni). Łączna powierzchnia wynosi 30 ha. Śremski Park Inwestycyjny Wschodni jest włączony do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Handel

Głównym obiektem handlowym w Śremie jest targowisko miejskie mieszczące się między ulicami: Grunwaldzką, Kilińskiego i Długą. Przy nim znajdują się hala targowa, pasaże, w tym jeden przy ulicy Długiej. Miejscem handlowym w Śremie jest Starówka, głównie przy placu 20 Października, ulicy Kościuszki i Wyszyńskiego. Pasaże handlowe znajdują się również przy ulicy Chopina, Moniuszki, Chłapowskiego 3. Galerie handlowe znajdują się również przy ulicy 1 Maja oraz Chłapowskiego (Stary Targ). Dużą rolę handlową w mieście pełni szereg marketów i supermarketów.


Źródło: Piotr Szalony i in., Śrem. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Śrem)

© 2009 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun