Subskrypcja:Posty Komentarze

Media

Pierwsze gazety w Śremie pojawiły się już w XIX w. Były wydawane przez władze pruskie i zamieszczały przede wszystkim ogłoszenia urzędowe, jak np. początkowo dwujęzyczny (później tylko niemieckojęzyczny) „Schrimmer Kreisblatt – Śremski Dziennik Powiatowy”. Prasa w Śremie rozwijała się w okresie międzywojennym, kiedy wydawano takie tytuły jak „Kurier Śremski”, „Wiadomości Śremskie”. Gazety te miały z reguły krótki żywot, do niektórych usiłowały nawiązać (przejmując ich tytuły) współczesne periodyki, ukazujące się od początku lat 90. W okresie PRL w latach 80. wydawano „Głos Śremski”, organ PRON-u. Po transformacji ustrojowej w 1989 r. w Śremie powstały nowe lokalne media, w tym również radio, telewizja i Internet.


Źródło: Piotr Szalony i in., Śrem. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Śrem)

© 2009 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun