Subskrypcja:Posty Komentarze

Oświata

Gimnazjum nr 1

Kalendarium

 • 1393 – powstanie szkoły parafialnej przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej,
 • 1426 – 11 studentów ze Śremu na uniwersytecie krakowskim,
 • 1616 – fundacja braci Jana i Andrzeja Barskich na szkołę i bibliotekę
 • 1762 – spłonięcie szkoły parafialnej podczas pożaru miasta,
 • 1765 – odbudowa szkoły,
 • 1830 – przeniesienie szkoły do domu szpitala św. Ducha, nowa szkoła składa się z dwóch klas w budynku i jednej w prywatnym mieszkaniu,
 • 1832 – utworzenie klasy wyższej (tzw. rektorskiej),
 • 1836 – istnienie szkoły elementarnej żydowskiej,
 • 1840 – przeniesienie szkoły elementarnej ze szpitala do klasztoru na ul. Poznańską,
 • 1858 – początki gimnazjum w Śremie,
 • 1861 – przekształcenie szkoły rektorskiej w progimnazjum,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. Wybickiego

  1866 – przekształcenie progimnazjum w gimnazjum z pełnymi prawami,

 • 1869 – przeniesienie gimnazjum do nowego budynku przy ul. Poznańskiej, powstanie katolickiej szkoły męskiej przy ul. Promenada,
 • 1877 – powstanie wieczorowej szkoły dla rzemieślników,
 • 1878 – powstanie prywatnej, ośmioklasowej szkoły żeńskiej,
 • 1895 – powstanie szkoły gospodarstwa kobiecego i pracy domowej,
 • 1916 – powstanie elementarnej szkoły polskiej dla dzieci katolickich,
 • 1922 – nadanie imienia Gen. Józefa Wybickiego Państwowemu Gimnazjum Klasycznemu w Śremie,
 • 1933 – gimnazjum staje się gimnazjum i liceum,
 • 1945 – pierwszy egzamin dojrzałości w liceum, przekształcenie szkoły polskiej w Publiczną Szkołę Powszechną Żeńską,
 • 1952 – przekształcenie szkoły żeńskiej w Szkołę Podstawową nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka,
 • 1957 – powstanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
 • 1963 – powstanie Zespołu Szkół Zawodowych przy Odlewni Żeliwa,
 • 1971 – powstanie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej,
 • 1983 – powstanie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Arkady Fiedlera,
 • 1991 – powstanie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich,
 • 1993 – przeznaczenie budynku przy ul. Marciniaka dla celów naukowych Wydziału Chemii UAM w Poznaniu,
 • 1994 – powstanie Zespołu Szkół Ekonomicznych,
 • 1997 – sympozjum naukowe na temat nanotechnologii,
 • 2000 – powstanie ośrodka zamiejscowego w Śremie UAM w Poznaniu,
 • 2002 – wybudowanie Collegium im. Heliodora Święcickiego, w którym obecnie mieści się ośrodek zamiejscowy UAM.

Przedszkola

Nazwa Rozpoczęcie działalności Rodzaj placówki Adres Liczba dzieci Liczba nauczycieli
Przedszkole nr 2 „Słoneczna Gromada” 1972 przedszkole publiczne ul. Mickiewicza 91 175 15
Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” 1972 przedszkole publiczne ul. Bora-Komorowskiego 3 154 17
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Mali Przyrodnicy” 1987 przedszkole publiczne ul. Bora-Komorowskiego 4 158 20
Przedszkole nr 7 „Janka Wędrowniczka” przedszkole publiczne ul. Chłapowskiego 12 154 15
Publiczne Przedszkole „Niezapominajka” 15 kwietnia 1945 przedszkole publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek ul. Dutkiewicza 1 144 11
Przedszkole „Pod Wierzbami” 2002 przedszkole niepubliczne ul. Grunwaldzka 12 160 10
Przedszkole „Słoneczna Szóstka” 2008 przedszkole niepubliczne ul. Konstytucji 3 Maja 2 57
Niepubliczne przedszkole im. bł. E. Bojanowskiego 2003 przedszkole niepubliczne ul. Kilińskiego 23 113 5

Szkoły podstawowe, gimnazja, średnie i specjalne

Szkoła Patron Rozpoczęcie działalności Adres Liczba uczniów Liczba nauczycieli

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 Mikołaj Kopernik 1957 ul. Kochanowskiego 2 722 68
Szkoła Podstawowa nr 4 Maria Konopnicka 1971 ul. Grota-Roweckiego 10 562 47
Szkoła Podstawowa nr 6 Bracia Barscy 1991 ul. Konstytucji 3 Maja 2 700 54
Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa Jan Paweł II 2010 ul. Staszica 50

Gimnazja

Gimnazjum nr 1 Polscy Nobliści 1999 ul. Chłapowskiego 12 759 70
Gimnazjum nr 2 Ks. Piotr Wawrzyniak 1999 ul. Szkolna 414 44
Gimnazjum Dwujęzyczne przy Liceum Ogólnokształ-cącym Gen. Józef Wybicki 2009 ul. Poznańska 11 30
Niepubliczne Gimnazjum z Klasami Przysposabiającymi do Pracy 2004 ul. Wyszyńskiego 11 91 19
Katolickie Publiczne Gimnazjum Jan Paweł II 2010 ul. Staszica 59

Szkoły średnie

Liceum Ogólnokształ-cące Gen. Józef Wybicki 1858 ul. Poznańska 11 612 53
Zespół Szkół Ekonomicznych Cyryl Ratajski 1994 ul. Wybickiego 2 463 40
Zespół Szkół Technicznych Hipolit Cegielski 1963 ul. Staszica 3 400 46
Zespół Szkół Politechnicznych Powstańcy Wielkopolscy 2008 ul. ks. Popiełuszki 30 829 67

Szkoła specjalna

Zespół Szkół Specjalnych Maria Grzego-rzewska ul. Piłsudskiego 15 86 29

Zespół Szkół Ekonomicznych

Kształcenie w szkołach średnich

1. Zespół Szkół Ekonomicznych:

 • Technikum Nr 1 (technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk),
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa (sprzedawca),
 • Liceum Uzupełniające dla Dorosłych.

2. Zespół Szkół Technicznych:

 • Technikum nr 2 (technik elektronik, technik elektryk, technik geodeta, technik mechanik),
 • II Liceum Profilowane (kształtowanie środowiska, zarządzanie informacją, elektroniczno-wojskowy),
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.

3. Zespół Szkół Politechnicznych:

 • Technikum nr 3 (technik mechanik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik technologii odzieży, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich),
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.

4. Liceum Ogólnokształcące (profile: pedagogiczny, medyczny, przyrodniczy, politechniczny, humanistyczny, językowo-artystyczny).

5. Niepubliczna szkoła DAR-ZOF

 • Szkoła Policealna (technik administracji, asystent osoby niepełnosprawnej),
 • Liceum Ogólnokształcące,
 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoły wyższe

W Śremie znajduje się oddział zamiejscowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdujący się przy ul. Grunwaldzkiej. Placówka prowadzi zajęcia w ramach 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Turystyka i rekreacja. W roku akademickim 2009/2010 w oddziale studiowało 108 studentów.


Autor: Piotr Szalony

© 2009 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun