Subskrypcja:Posty Komentarze

Środowisko naturalne

Szkicowy plan miasta (rys. Piotr Szalony)

Położenie geograficzne

 • Współrzędne geograficzne Śremu : 52° 05′ szerokości geograficznej północnej i 17° 01′ długości geograficznej wschodniej.
 • Powierzchnia miasta wynosi 12,37 km².
 • Rzeka Warta, trzecia pod względem wielkości rzeka Polski. W Śremie rzeka gwałtownie skręca i zmienia kierunek swojego biegu z równoleżnikowego na południkowy.
 • Mezoregion: Kotlina Śremska
 • Kraina: Nizina Wielkopolsko-Kujawska, obręb tzw. Odcinka Śremskiego Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej, czyli Kotliny Śremskiej, wchodzącej w skład większej Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.
 • Położenie miasta: starsza część nisko w kotlinie, nowsza część z nowymi terenami zabudowy na wysoczyźnie Równiny Kościańskiej. Różnice wysokości w obrębie miasta wynoszą ponad 30 m.
 • Obecna rzeźba powierzchni Śremu powstała pod koniec ostatniego zlodowacenia skandynawskiego

Przyroda

Pod kilkunastometrową warstwą polodowcowych utworów czwartorzędowych znajdują się trzeciorzędowe plioceńskie iły poznańskie, pod którymi występują osady mioceńskie. Iły stanowią warstwę oddzielającą wody czwartorzędowe od trzeciorzędowych. Podczas topienia się lodowca dochodziło do akumulacji osadów, do których należy m.in. glina zwałowa.

Obszar Śremu i gminy Śrem wg podziału geobotanicznego Władysława Szafera należy do Działu Bałtyckiego, Poddziału Pasa Wielkich Dolin, Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej. Głównymi gatunkami drzew są sosny, dęby, olsze, graby, buki, lipy, świerki i modrzewie.

Spośród chrząszczy występuje kozioróg dębosz oraz biegacze. W Warcie występują sumy, szczupaki, sandacze, bolenie, płocie i leszcze. W jeziorach i stawach żyją karpie, amury, tołpygi i węgorze. Nad zbiornikami wodnymi spotkać można szereg gatunków płazów i gadów, m.in.: zaskrońce, padalce, jaszczurki zwinki i żyworodne. Spośród ciekawszych gatunków ptaków zalatują tutaj: bocian czarny, błotniak stawowy, bąk, bączek.

Pomnikami przyrody w Śremie są:

 1. cisy pospolite:
  • obwody: 115 i 210 cm, wysokość: 9 m, 2 sztuki, cmentarz przy ul. Cmentarnej,
  • obwody: 75-95 cm, wysokość: 7–9 m, 4 sztuki, przed kościołem pw. Narodzenia NMP;
 2. dęby szypułkowe:
  • obwód: 400 cm, wysokość: 21 m, ul. Dutkiewicza,
  • obwód: 250 cm, wysokość: 20 m, ul. Mickiewicza 7,
  • obwody: 185 i 275 cm, wysokość: 21 m, osiedle Helenki;
 3. jesiony wyniosłe:
  • obwód: 285 cm, wysokość: 25 m, ul. Mickiewicza 71,
  • obwody: 235-275 cm, wysokości: 22–26 m, 4 sztuki, ul. Promenada;
 4. klony zwyczajne:
  • obwód: 330 cm, wysokość: 16 m, plaża miejska nad Jeziorem Grzymisławskim,
  • obwody: 230 i 250 cm, wysokość: 13 m, plaża miejska nad Jeziorem Grzymisławskim;
 5. lipy drobnolistne:
  • obwód: 350 cm, wysokość: 18 m, przy Zespole Szkół Specjalnych,
  • obwód: 269 cm, wysokość: 20 m, ul. Mickiewicza 56;
 6. olsze czarne:
  • obwody: 190-235 cm, wysokości: 19–25 m, 6 sztuk, ul. Promenada;
 7. wiąz szypułkowy:
  • obwód: 350 cm, wysokość: 15 m, park miejski im. Powstańców Wielkopolskich;
 8. wierzba biała:
  • obwód: 300 cm, wysokość: 20 m, ul. Nadbrzeżna;
 9. żywotnik wschodni:
  • obwód: 124 cm, wysokość: 16 m, ul. Mickiewicza 59.

Użytek ekologiczny

Ochrona środowiska

Jedyną powierzchniową formą ochrony przyrody w Śremie jest użytek ekologiczny „Bagienko” w Parku Ekologicznym im. Puchalskiego. Chroni on staw wraz z otaczającymi go szuwarami i podmokłą łąką. Do roślin występujących w użytku należą m.in.: kaczeniec, firletka poszarpana, jaskier ostry i rozłogowy, ostrożeń błotny i warzywny, tojeść pospolita, rzeżucha łąkowa, wełnianka, turzyca. Do fauny należą: bąk, bączek, błotniak stawowy, kokoszka wodna, brzęczka, wodnik, rokitniczka, trzciniak, trzcinniczek, mewa śmieszka, rybitwa czarna. Zbiornik wodny jest miejscem rozrodu płazów.

W mieście funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, średnia ilość ścieków oczyszczonych wg warunków pozwolenia wodnoprawnego wynosi 8000 m³/dobę, a średnia przepustowość rzeczywista 5600 m³/dobę.

Klimat

Klimat w Śremie jest typowym klimatem dla Wielkopolski. Kształtowany jest przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego. Przeważają tu zachodnie wiatry, które przynoszą nad miasto łagodne powietrze o średniej temperaturze rocznej 7–8°C. Liczba dni mroźnych waha się od 30 do 60, dni z przymrozkami od 100 do 110. Czas trwania okresu wegetacyjnego to 200–220 dni. Opad średni wynosi około 550 mm, a czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 38 do 60 dni. Obszary wodne powodują powstawanie lokalnych wiatrów w skali dobowej.


Autor: Piotr Szalony
Źródło: Piotr Szalony i in., Śrem. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Śrem)

© 2009 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun