Subskrypcja:Posty Komentarze

Straż miejska

Telefon alarmowy: 986

Straż Miejska w ŚremieStraż Miejska

 • ul. Mickiewicza 10, 63 – 100 Śrem
 • tel. 061 28 32 511
 • tel. kom. 505 151 417
 • fax. 061 28 344 87
 • Stronawww: http://www.strazmiejska.srem.com.pl
 • E-mail: strazmiejska@srem.com.pl
Zadania Straży Miejskiej

Do zadań straży należy w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w określonym przepisami zakresie,

 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 • zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy i innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub do miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

 • konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych.

 • Obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych

© 2009 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun