Subskrypcja:Posty Komentarze

Bezpieczeństwo

Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna

Śremska policja

W Śremie znajduje się Komenda Powiatowa Policji przy ul. Mickiewicza 15, komendantem jest nadkom. Piotr Leciejewski, działa na terenie całego powiatu śremskiego, jednostkami przyległymi są rewiry dzielnicowych w Dolsku, Książu Wielkopolskim i Brodnicy. Śrem ma Straż Miejską w skład, której wchodzi 15 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. W 2008 powołano sekcje zadaniowe do spraw służby dyżurnej, porządku publicznego, ruchu drogowego, prewencji i nieletnich oraz ochrony środowiska. Straż dysponuje 3 samochodami służbowymi i 6 rowerami.

W mieście ma siedzibę Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, w jej strukturach organizacyjnych działa jednostka ratowniczo-gaśnicza oraz Powiatowe Stanowisko Kierowania.

Rada programu Bezpieczne Miasto

W Śremie funkcjonuje Rada Programu Bezpieczne Miasto, którą tworzą Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Urząd Miejski, Rada Miejska, Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Prokuratura Rejonowa w Śremie. Głównym działaniem rady jest edukacja i profilaktyka w zakresie zagrożeń dotyczących dzieci i młodzieży, walka z przemocą i bezpieczeństwo ruchu drogowego. W mieście realizowane są akcje kierowane dla uczniów takie jak „Jestem bezpieczny, Jestem widoczny”, „Bezpieczny rower”, „Stop przemocy!” oraz dla dorosłych np. „Nie po oczach”.

Jednostka wojskowa

Kompania reprezentacyjna

W Śremie stacjonuje 6. Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych oraz 6. Batalion Chemiczny Sił Powietrznych, który liczy 75 żołnierzy.

Historia wojska w Śremie rozpoczyna się ok. XI wieku, w tym czasie funkcjonowali wojowie kasztelana, w 1635 roku założono Bractwo Kurkowe. W II połowie XIX wieku nastąpił rozwój armii, do 1858 garnizon miejski liczył 10 żołnierzy, w 1859 już 457, natomiast w 1863 700 żołnierzy. W 1880 roku z powodu wojny prusko-francuskiej liczba żołnierzy zmniejszyła się do 545, istniały wówczas cztery kompanie (nr 5-8) 37. westfalskiego pułku fizylierów. W latach 1892-1905 miasto zostało pozbawione wojska. W 1905 roku wojsko znajdowało się już w koszarach przy ul. Sikorskiego, w skład wojska wchodziło 550 żołnierzy 2. batalionu 47. śląskiego pułku piechoty.

30 grudnia 1918 roku oddano koszary bez jednego wystrzału, zostały wówczas zajęte przez Batalion Śremski powstańców wielkopolskich. Od 14 stycznia 1921 w garnizonie Śrem stacjonowały szkolne pododdziały piechoty, które dały początek powstałemu w 1928 Batalionowi Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 7. Od 1945 roku funkcjonuje obecny Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych. Natomiast od 10 lutego 2011 6. Batalion Chemiczny.


Autor: Piotr Szalony
Źródło: Piotr Szalony i in., Śrem. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Śrem)

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun