Subskrypcja:Posty Komentarze

Opieka medyczna

W Śremie znajduje się szpital powiatowy przy ul. Chełmońskiego z 13 oddziałami, szpitalnym oddziałem ratunkowym, 9 pracowniami i 2 poradniami. W mieście znajduje się 11 aptek, 5 przychodni zdrowia.

Szpital w Śremie

Szpital powiatowy w Śremie

Pierwsze wiadomości o szpitalu pochodzą z 1421 roku, istniał wówczas drewniany szpital przy kościele św. Ducha. W 1614 roku bracia Barscy ufundowali murowany szpital św. Ducha, który w XVI wieku rząd pruski oddał luteranom. W 1770 roku powstał szpital wybudowany przez plebana Marcina Łękowskiego. Uczestników Wiosny Ludów przyjmowano w lazarecie śremskim przy ul. Promenada. W latach 1861–1862 powstał szpital przy ul. Farnej, który miał rangę szpitala garnizonowego.

W 1953 roku utworzono stację pogotowia ratunkowego. W związku z rozwojem miasta i budową Odlewni Żeliwa rozpoczęto budowę obecnego szpitala, który kosztował 140 mln zł, przekazanie do użytku odbyło się 30 października 1980 roku, a pierwszych pacjentów przyjęto 17 lutego 1981 roku. W latach 1981-1983 w szpitalu uruchomiono oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny, chorób zakaźnych, neurologiczny, laryngologiczny i ginekologiczny, przy szpitalu funkcjonowało pogotowie ratunkowe, apteka i zespół przychodni.

Szpital otrzymał wyróżnienie w rankingu szpitali organizowanym przez Tygodnik „Wprost”. W 2002 roku przyznano mu tytuł HIT 2002 w kategorii: Koncepcje organizacyjne, w tym samym roku placówka otrzymała tytuł Sukces Roku 2002 w kategorii: promocja powiatu. W 2008 roku szpital otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000. W grudniu 2008 roku uruchomiono w szpitalu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Oddział Onkologii Klinicznej. 5 stycznia 2009 placówka zajęła II miejsce w konkursie Pracodawca Roku 2008 w powiecie śremskim.

Obecnie w skład szpitala wchodzą oddziały:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Oddział Chorób Wewnętrznych,
 • Oddział Urologiczny
 • Oddział Chirurgiczny
 • Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Laryngologiczny
 • Oddział Neurologiczny
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
 • Oddział Noworodkowy
 • Oddział Onkologii Klinicznej
 • Blok Operacyjny
 • Pomoc Doraźna, prowadzona przez niepubliczny ZOZ

W szpitalu znajdują się specjalistyczne pracownie: fizykoterapii i rehabilitacji, endoskopowa (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia, EKG, spirometrii, EEG, audiometryczna, biofeedback, badanie słuchu), badań czynnościowych układu krążenia (Echo Serca, holter EKG i ciśnieniowy, diagnostyki obrazowej (RTG, USG, tomografia komputerowa), chirurgii małoinwazyjnej. Poradnie specjalistyczne szpitala to poradnia kardiologiczna i poradnia chorób zakaźnych. Pięćdziesiąt metrów od budynku znajduje się nieakredytowanie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego lądowisko dla śmigłowców. Szpital zapewnia opiekę duszpasterską oraz możliwość korzystania z kaplicy rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Personel szpitala składa się z 80 lekarzy, 217 pielęgniarek i położnych, 35 techników i ratowników medycznych. Wg danych z 2007 roku w szpitalu leczono 16241 osób, na salach operacyjnych wykonano 3665 operacji.


Autor: Piotr Szalony
Źródło: Piotr Szalony i in., Śrem. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Śrem)

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun