Subskrypcja:Posty Komentarze

Infrastruktura

Zadania związane z zaopatrzeniem mieszkańców miasta w wodę i odprowadzaniem ścieków zajmuje się spółka komunalna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie, które jest własnością Gminy Śrem. W mieście znajduje się największa stacja uzdatniania wody należąca do spółki, której dobowa zdolność produkcyjna wynosi 10 000 m³. W Śremie znajduje się również największa oczyszczalnia ścieków w gminie. Może ona przyjąć 8000 m³ ścieków na dobę i obsługuje wszystkich mieszkańców miasta.

Przez Śrem przebiega linia napowietrzna, rozdzielcza wysokiego napięcia 110 kV relacji Września – Środa Wielkopolska – Śrem – Leszno. Obszar miasta jak i gminy zasilany jest przez dwie stacje energetyczne (węzły sieci wysokiego napięcia) znajdujące się przy Odlewni Żeliwa oraz na osiedlu Helenki.

Śrem objęty jest siecią gazową gminy Śrem. Głównym producentem ciepła dla miasta jest Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. Przez obszar miasta przebiegają pasy ochronne linii radiowych relacji:

  • Poznań (Piątkowo) – Góra koło Śremu – Domachowo,
  • Góra koło Śremu – Żerków.

Służą one do przesyłania programów radiowo-telewizyjnych.


Autor: Piotr Szalony
Źródło: Piotr Szalony i in., Śrem. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Śrem)

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun