Subskrypcja:Posty Komentarze

Gospodarka

W gminie potencjał gospodarczy stanowią głównie podmioty sektora prywatnego (97,6%). Władze samorządowe tworzą politykę, której celem jest udostępnianie terenów inwestycyjnych położonych poza granicami Śremu, co sprzyja rozwojowi wsi (Nochowo, Psarskie, Zbrudzewo).

Wiodącymi działami gospodarczymi w strukturze podziału przedsiębiorstw są:

 • usługi (34%),
 • handel (29%),
 • budownictwo (16%),
 • produkcja (10%),
 • transport (7%),
 • rolnictwo (2%).

Na potencjał składają się mikropodmioty zatrudniające do 9 pracowników (94,27%), małe przedsiębiorstwa (4,4%) oraz średnie i duże zakłady pracy (1,33%). W rejestrze REGON na terenie gminy Śrem najwięcej jest osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (89% ogółu) oraz spółek handlowych (5,2% ogółu).

Największymi przedsiębiorstwami w gminie w sektorze prywatnym są:

 • Odlewnia Żeliwa Śrem S.A., Śrem;
 • Leopol Meble Sp. z o. o., Śrem;
 • REHAU, tworzywa sztuczne, Nochowo;
 • Dutron, artykuły elektryczne, Psarskie;
 • Defor S.A., Śrem;
 • DOMO Meble, produkcja mebli, Psarskie;
 • Spółdzielnia Inwalidów Warta, Śrem,

natomiast w sektorze publicznym:

 • Szpital w Śremie,
 • SP ZOZ w Śremie,
 • Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Śremie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Śremie.

Śremski Park Inwestycyjny to przygotowane przez gminę tereny w celach inwestycyjnych. Podzielony jest na dwa obszary:

 • Obszar Wschodni o powierzchni 12 ha,
 • Obszar Zachodni o powierzchni 18 ha.

W grudniu 2006 wschodnia część parku została włączona do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2009 roku 10 ha zachodniej części również zostało włączone do strefy.


Autor: Piotr Szalony
Źródło: Piotr Szalony i in., Gmina Śrem. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina Śrem)

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun