Subskrypcja:Posty Komentarze

Infrastruktura

Wodociągi i kanalizacja

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Gminie Śrem wykonuje spółka komunalna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie, której właścicielem jest gmina. Dostarczanie wody odbywa się z pięciu stacji uzdatniania wody, z których najwiękdzą jest stacja w Śremie, której dobowa zdolność produkcyjna wynosi 10 000 m³. Obsługuje ona miasto wraz z okolicznymi miejscowościami. Pozostałe stacje znajdują się w Nochowie, Dąbrowie, Gaju i Orkowie. Z sieci wodociągowej korzysta 99,9% mieszkańców gminy.

Ścieki bytowo-gospodarcze są ujmowane w zbiorowe systemy kanalizacyjne, a następnie oczyszczane w pięciu oczyszczalniach ścieków należących do spółki. Największym takim obiektem jest oczyszczalnia w Śremie, która może przyjąć 8000 m³ ścieków na dobę. Pozostałe oczyszczalnie znajdują się w Orkowie, Kalejach, Bodzyniewie i Binkowie i mają znaczenie lokalne. Z systemów kanalizacji sanitarnej wynosi 96,6% mieszkańców gminy (w tym 100% mieszkańców miasta i 85% terenów wiejskich).

Energia

Przez Gminę Śrem przebiega linia napowietrzna, rozdzielcza wysokiego napięcia 110 kV relacji Września – Środa Wielkopolska – Śrem – Leszno. Obszar gminy zasilany jest przez dwie stacje energetyczne (węzły sieci wysokiego napięcia) znajdujące się przy Odlewni Żeliwa oraz na osiedlu Helenki w Śremie. Sieć energetyczną tworzy również 285 stacji średniego i niskiego napięcia.

Wielkość infrastruktury techniczne:

  • długość linii wysokiego napięcia – 24 km,
  • długość linii średniego napięcia – 427 km,
  • długość linii niskiego napięcia – 378 km.

Gazownictwo, ciepłownictwo, telekomunikacja

Sieć gazowa na obszarze gminy Śrem występuje w Śremie, Błociszewie, Bodzyniewie, Borgowie, Gaju, Górze, Grzymysławiu, Kadzewie, Krzyżanowie, Marszewie, Nochowie, Ostrowie, Psarskiem, Pyszącej, Sosnowcu, Szymanowie, Wirginowie i Wyrzece. Długość całkowita sieci na terenie gminy wynosi 141, 9 km. Dostęp do sieci gazowej posiada 89,84% mieszkańców gminy Śrem.

Głównym producentem ciepła dla Śremu jest Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. Przez obszar gminy przebiegają pasy ochronne linii radiowych relacji:

  • Poznań (Piątkowo) – Góra – Domachowo,
  • Góra – Żerków.

Służą one do przesyłania programów radiowo-telewizyjnych.


Autor: Piotr Szalony
Źródło: Piotr Szalony i in., Gmina Śrem. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina Śrem)

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun