Subskrypcja:Posty Komentarze

Miejscowości B-D

Barbarki

Miejscowość należy do sołectwa Błociszewo.

Wieś położona jest przy drodze powiatowej nr 4069 z Pucołowa do Kadzewa przez Wyrzekę.

Barbarki były folwarkiem należącym do Błociszewa założonym w 1680 przez Macieja Błociszewskiego i jego żonę, Barbarę z Kwileckich.


Figura Niepokalanego Serca Matki Boskiej

Binkowo

Według danych z 2007, miejscowość zamieszkiwało 190 osób.

Pierwsza zachowana wzmianka o wsi w dokumentach pojawiła się w 1337 roku pod nazwą Byenkowo. W Binkowie mieszkał Zdzisław Fortuniak, polski duchowny katolicki, biskup, urodzony dnia 21 lutego 1939 w pobliskim Wieszczyczynie. Zabytkami wsi znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków jest figura Niepokalanego Serca Matki Boskiej z 1945, przebudowana w 2009oraz zabytkowe domy nr 19, 20, 31, 33. Wśród świątków przydrożnych są również dwa krzyże.


Pałac Kęszyckich

Błociszewo

Według danych z 2007, miejscowość zamieszkiwało 420 osób.

Błociszewo jest położone 8 km od Śremu przy drodze powiatowej nr 3897 do Kościana, znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W centrum znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4069 do z Pucołowa do Kadzewa. Komunikację ze wsi do Śremu zapewnia komunikacja gminna (linia 14) oraz autobusy PKS w Poznaniu. Przez wieś przebiega Droga św. Jakuba - wielkopolski odcinek szlaku pielgrzymkowego do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii.

W dokumentach pierwsza wzmianka pochodzi z 1358 i wspomina Jakusza, z rodu Ostojów. Wieś zawsze stanowiła własność szlachecką. Najpierw właścicielami byli Błociszewscy, herbu Ostoja, od XVIII wieku Kęszyccy, herbu Nałęcz. Tutaj mieszkał Daniel Kęszycki (1884-1936) – organizator powstania wielkopolskiego. W 1408 dziedzice wsi, Jan i Mikołaj Błociszewscy wybudowali pierwszy kościół, który erygował Wojciech, herbu Jastrzębiec, biskup poznański. Znajdowały się w nim dwie kaplice, w których były groby rodzinne Błociszewskich i Krzyżanowskich.

Zabytkami wsi są:

 • Kościół świętego Michała Archanioła – wybudowany przed 1736 o drewnianej, słupowo-ramowej konstrukcji. W późnobarokowym ołtarzu głównym z poł. XVIII wieku umieszczony jest barokowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, na ścianie bocznej wisi obraz św. Michała Archanioła. W rokokowych ołtarzach bocznych znajdują się: w prawym obraz św. Rodziny, a w lewym krucyfiks. Neorenesansowe witraże pochodzą z 1906. Do wyposażenia należą również: późnobarokowa chrzcielnica z XVIII wieku z rzeźbą św. Jana Chrzciciela, neorenesansowa ambona z 1906, ludowy krzyż procesyjny z XVIII wieku, organy z 1971. Zabytek jest chroniony prawem.
 • Kaplica grobowa Kęszyckich – klasycystyczna z końca XIX wieku, obok kościoła.
 • Kostnica – znajduje się na cmentarzu kościelnym z drugiej połowy XIX wieku, chroniona prawem.
 • Pałac Kęszyckich – w parku krajobrazowym z końca XVIII w., neorokokowy, z 1893 r. projektu Kazimierza Skórzewskiego, nakryty dachem mansardowym z lukarnami, bogata dekoracja architektoniczna nawiązująca do wzorów barokowych i rokokowych. Obecnie mieści się w nim Sanatorium Rehabilitacyjne Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego ze Śremu, chroniony prawem.
 • Figura Matki Boskiej – przy bramie wejściowej do parku, kamienna z 1905 r. projektu rzeźbiarza z Poznania, Władysława Marcinkowskiego.
 • Zabytkowe domy mieszkalne.
 • Cmentarze przy kościele i parafialny.

Świątkami przydrożnymi oprócz figury Matki Boskiej jest figura św. Jana Nepomucena z poł. XIX wieku stojąca przed kościołem, figura św. Rocha z 1867 przy drodze do Krzyżanowa, figura Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Kasztanowej, figury Krzyża Świętego z 1834 przy wjeździe do parku oraz z 1949 na prywatnej posesji, figura Dzieciątka Jezus, grota Niepokalanego Serca Matki Boskiej przy kościele, cztery krzyże przydrożne: dwa przy drodze do Krzyżanowa, przy ul. Polnej oraz przy dukcie leśnym do Nochowa.

We wsi znajduje się filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Śremie, wg danych z 31 grudnia 2008 znajduje się tutaj 7598 woluminów, z biblioteki korzysta 130 czytelników, którzy odwiedzili ją 1570 razy, wypożyczyli 2433 książek i 559 czasopism.


Szkoła podstawowa

Bodzyniewo

Według danych z 2007, miejscowość zamieszkiwało 140 osób.

Położona 10 km na południe od Śremu przy drodze powiatowej nr 4070 z Kadzewa do Konarskiego przez Drzonek i Wieszczyczyn.

W dokumentach wymieniona w 1391 jako własność Jarosława z Bodzyniewa. Zabytkami znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków są dwie zagrody. We wsi znajduje się Szkoła Podstawowa im. Dezyderego Chłapowskiego. W roku szkolnym 2006/2007 do placówki uczęszczało 114 uczniów. Świątkiem jest krzyż przydrożny sprzed 1911.


Borgowo

Według danych z 2007, miejscowość zamieszkiwało 110 osób.

Wieś położona przy drodze wojewódzkiej nr 434 z Łubowa przez Śrem do Rawicza przez Gostyń. We wsi znajduje się skrzyżowanie z drogą do Pyszącej. Komunikację ze wsi do Śremu zapewnia komunikacja gminna (linie 3 i 4) oraz autobusy PKS w Poznaniu.

Zabytkami wsi znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków jest figura Matki Boskiej Królowej Polski z 1918 oraz cmentarz ewangelicki z II połowy XIX wieku.


Figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Bystrzek

Według danych z 2006, miejscowość zamieszkiwało 60 osób.

Wieś położona 8 km na wschód od Śremu przy drodze powiatowej nr 4074, prowadzącej przez Olszę i Łęg. Komunikację ze wsi do Śremu zapewnia komunikacja gminna (linie 3 i 4).

Miejscowość powstała w 1757 jako wieś olenderska pod nazwą Bystrek Olędry. Zabytkami wsi znajdującymi się w gminnej ewidencji zabytków jest figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z 1993 oraz cmentarz ewangelicki z II połowy XIX wieku.


Kościół św. Wojciecha

Dalewo

Według danych z 2007, miejscowość zamieszkiwało 400 osób.

Wieś położona 10 km na południe od Śremu przy drodze wojewódzkiej nr 432 z Leszna do Wrześni przez Śrem. We wsi znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4068 do Mełpina przez Mórkę. Komunikację ze wsi do Śremu zapewnia komunikacja gminna (linia 12) oraz autobusy PKS w Poznaniu.

Miejscowość powstała w XI lub XII wieku i podlegała setnikowi w Kuszkowie koło Krzywinia. Około 1230 pierwszy raz wymieniona została we falsyfikacie księcia Władysława Laskonogiego. Przez wieki wchodziła w skład majątków klasztoru Benedyktynów z Lubinia.

Zabytkiem chronionym prawem jest:

 • Gotycki kościół św. Wojciecha z początku XIV wieku (przebudowany w XVII wieku). Budowla jest jednonawowa z węższym prezbiterium, przykryta dwuspadowym dachem, który wieńczy wieżyczka z żelazną chorągiewką z datą 1699 i literami LC. We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz sprzed 1610, a na nim obraz Adoracji Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez świętego Stanisława i świętego Wojciecha z 1687. Po bokach znajdują się drewniane figury św. Jana Ewangelisty i św. Mateusza. Nad prezbiterium widnieją freski przedstawiające patronów kościoła z 1613. W barokowych ołtarzach bocznych są figury Chrystusa Króla i św. Jana Nepomucena. Na zewnątrz tablica ks. Piotra Wawrzyniaka z 1981 oraz trzy inne tablice poświęcone poległym w wojnach światowych. Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica konstrukcji szkieletowej z 1878. Kościół należy do parafii św. Wojciecha w Dalewie.

Pozostałymi zabytkami w gminnej ewidencji zabytków są:

 • Budynek szkoły z XIX wieku.
 • Zabytkowe domy mieszkalne.
 • Dwie kapliczki przydrożne: figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z 1912 naprzeciw cmentarza parafialnego oraz figura Niepokalanego Serca Matki Boskiej z 1955 przy wjeździe do wsi od strony Wyrzeki.

Świątkami przydrożnymi oprócz wymienionych kapliczek są figury Matki Boskiej Różańcowej z 1919 w parku plebanii oraz z 1980 w przeszklonej niszy wbudowanej w budynek mieszkalny, figura św. Floriana na ścianie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz trzy krzyże przydrożne.


Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Dąbrowa

Według danych z 2007, miejscowość zamieszkiwało 250 osób.

Położona 7 km na północny wschód od Śremu przy drodze powiatowej nr 2480 do Czmonia przez Luciny oraz nr 4072 przez Mechlin, nad rozlewiskami i starorzeczami Warty. Komunikację ze wsi do Śremu zapewnia komunikacja gminna (linia 6) oraz autobusy PKS w Poznaniu.

W dokumentach istnieje od 1405. Od średniowiecza wchodziła w skład majątków klucza mechlińskiego.

Zabytkami wsi jest dwór Skrzydlewskich z końca XIX wieku, budynek szkoły z początku XX wieku znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, w centrum wsi piętrowa kapliczka z 1871 z figurkami św. Wawrzyńca i Matki Boskiej Różańcowej. Do świątków wsi zalicza się również dwa krzyże przydrożne.

W Dąbrowie znajduje się Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II. W roku szkolnym 2006/2007 do placówki uczęszczało 164 uczniów.


Dobczyn

Według danych z 2007, miejscowość zamieszkiwało 70 osób.

Wieś położona 9 km na południowy wschód od Śremu, w sąsiedztwie kompleksu stawów hodowlanych i Kanału Granicznego. We wsi znajduje się skrzyżowanie dróg powiatowych: nr 4070 z Kadzewa przez Drzonek do Konarskie oraz nr 4077 do Sroczewa. Komunikację ze wsi do Śremu zapewnia komunikacja gminna (linie 3 i 4)

Przed II wojną światową odnaleziono tu ślady osady ludności kultury łużyckiej. Kolejną osadę datuję się na lata 500-800. Miejscowość znana w dokumentach od 1404 roku. W Dobczynie urodził się Andrzej Gałka (1400-1451) - ksiądz, filozof, pisarz, dziekan wydziału sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Wieś najpierw należała do Wyskotów, następnie na przełomie XIX i XX wieku właścicielami byli Rudniccy, Jackowscy, Hulewicze, Stablewscy, Paliccy, Potworowscy, Krzysztoporscy, Bnińscy. Ostatnim właścicielem do 1939 był Stanisław Baranowski.

Zabytkami wsi są:

 • Dwór – z 1815 roku, rozbudowany w 1912 o neoromańskie skrzydło, otoczony parkiem krajobrazowym o powierzchni 2,75 ha z pomnikowymi drzewami: topola kanadyjska o obwodzie 525 cm, dąb szypułkowy o obwodzie 450 cm i lipa drobnolistna o obwodzie 380 cm, chroniony prawem, obecnie należy do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 • Kapliczka – z kamienną figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z 1861.
 • Krzyż przydrożny z 1884.

Autor: Piotr Szalony. Treści znajdują się również w artykułach Polskiej Wikipedii na licencji Creative Commons.

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun