Subskrypcja:Posty Komentarze

Miejscowości L-M

Lipówka

Według danych z 2006, miejscowość zamieszkiwało 70 osób.

Wieś położona 6 km na wschód od Dolska przy drodze powiatowej nr 4082 z Dolska do Mchów przez Ługi.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1424 i wspomina Wojciecha, Adama i Jana z Ostrowieczna. Atrakcją Lipówki są pozostałości parku dworskiego, do których wchodzą lipy drobnolistne o obwodzie 330 i 390 cm oraz dęby szypułkowe o obwodzie 430-730 cm.


Lubiatowo

Wieś położona 4 km na zachód od Dolska przy drodze powiatowej nr 4073 z Nochowa do Dolska.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1391, wówczas wieś była własnością biskupów poznańskich. Później istniał tu folwark, którego dziedzicami byli: na przełomie XIV i XV – Lubiatowscy, w latach 1440-1470 – Wyskotowie z Ostrowa koło Śremu, a następnie do 1590 – Błociszewscy alias Lubiatowscy herbu Ostoja oraz Kopaszewscy, Międzychodzcy, Kołaccy i Rąbińscy.

Atrakcjami turystycznymi wsi są:

  • Budynek szkoły z końca XIX w.
  • Pozostałości folwarku, m.in. obora z końca XIX w.

Lubiatówko

Wieś położona w okolicy Pagórków Dolskich na skraju lasu i pomiędzy jeziorami: Dolskim Wielkim i Lubiatówko, przy drodze powiatowej nr 4073 z Nochowa do Dolska.

Pierwsze wzmianki o wsi w dokumentach pochodzą z 1404. Wspomniany został Mikołaj Lubiatowski. Właścicielami Lubiatówka byli m.in. Czaccy, Błociszewscy, Chłapowscy oraz Unrugowie. We wsi mieszkał Józef Chłapowski, ojciec Dezyderego, starosta kościański i poseł na sejm.

Zabytkiem wsi chronionym prawem jest zespół dworski składający się z dworu z połowy XIX wieku, parku z przełomu XIX i XX wieku o powierzchni 2,4 ha oraz spichrza z końca XVIII wieku. W Lubiatówku znajduje się także późnośredniowieczne grodzisko oraz piwnice po starym dworze lub dworskiej kaplicy św. Anny.


Maliny

Osada położona na północny wschód od Dolska, niedaleko wsi Rusocin, Nowieczek i Błażejewo.


Małachowo

Według danych z 2006, miejscowość zamieszkiwało 510 osób.

Wieś położona 4 km na południe od Dolska przy drodze wojewódzkiej nr 434.

Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w 1310 i wspomina Lupusa z Malechowa. W rodzinie Małachowskich wieś pozostała do XVIII wieku. Właścicielami od 1913 do II wojny światowej byli Sicińscy.

Przy drodze wojewódzkiej znajduje się budynek szkolny z 1910 oraz pozostałości zespołu folwarcznego z 2. poł. XIX wieku: rządcówka, 2 czworaki, stodoła, spichrz i kuźnia. Po nieistniejącym już dworku zachowały się resztki parku krajobrazowego o powierzchni 2,7 ha, z pomnikowym okazem kasztanowca zwyczajnego o obwodzie 330 cm. We wsi znajduje się także szkoła z końca XIX wieku, która dalej pełni funkcję placówki oświatowej. Przy drodze do Gaju znajduje się głaz narzutowy o obwodzie 650 cm, który jest pomnikiem przyrody


Mały Trąbinek

Osada położona 2 km na wschód od Dolska, przy drodze powiatowej nr 4080 z Dolska do Książa Wielkopolskiego przez Błażejewo i Włościejewki, we wsi znajduje się droga wiejska do Ostrowieczka. Mały Trąbinek stanowi odrębną część Trąbinka, która znajduje się na północno-zachodnim brzegu Jeziora Trąbinek.


Masłowo

Według danych z 2006, miejscowość zamieszkiwało 270 osób.

Wieś położona 5 km na północny wschód od Dolska przy drodze powiatowej nr 4078 z Drzonku do Dobczyna przez Rusocin, we wsi znajduje się skrzyżowanie z drogą lokalną do Wieszczyczyna.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1369 i wspomina Andrzeja z Masłowa. We wsi znajdują się pozostałości cmentarza ewangelicka. W Masłowie działa rzeźbiarz, Benedykt Włodarczak, twórca rzeźb przy kościele w Błażejewie.

W Masłowie znajduje się szkoła podstawowa, która posiada status szkoły publicznej, a także Ochotnicza Straż Pożarna. Budynek OSP jest połączony z wiejską świetlicą.


Kapliczka przydrożna

Mełpin

Według danych z 2006, miejscowość zamieszkiwało 270 osób.

Wieś położona 6 km na północny zachód od Dolska przy drodze powiatowej nr 4073 z Nochowa do Dolska. We wsi znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4068 do Dalewa przez Mórkę, nad jeziorami: Mełpińskim Wielkim i Mełpińskim Małym.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z dokumentu z 1181 i datowanym na ok. 1230, gdy Mełpin wchodził w skład majątku klasztoru Benedyktynów z Lubinia. Od 1590 właścicielami majątku byli Radzewscy, Czaccy, Radońscy i Bojanowscy i Unrugowie.

Zabytkami prawnie chronionymi są:

  • Dwór z 1908, neobarokowy, parterowy z mansardowym dachem, zbudowany przez Ochockiego z Dolska;
  • Park krajobrazowy otaczający dwór o powierzchni 5,45 ha, pochodzi z poł. XIX wieku, w nim buki pospolite odmiany purpurowej o obwodzie 325 i 340 cm, dęby szypułkowe i lipa drobnolistna.

Atrakcją turystyczną jest jeziora: Mełpińskie Wielkie (14,3 ha) i Mełpińskie Małe (10 ha), popularne wśród wędkarzy, znajduje się tutaj niestrzeżona plaża i kąpielisko, a także ośrodek wypoczynkowy „Serdeczna Osada” dla dzieci z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie. Nad jednym z jezior znajdowała się wieś o nazwie Mączlino, notowana jeszcze w 1531. Do świątków przydrożnych należy figura Matki Boskiej Różańcowej z początku XX wieku.


Kaplica NMP Niepokalanie Poczętej

Międzychód

Według danych z 2007, miejscowość zamieszkiwało 200 osób.

Wieś położona 5 km na północny zachód od Dolska, przy drodze powiatowej nr 4070 z Kadzewa do Konarskie przez Drzonek i Wieszczyczyn, znajduje się tutaj skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4075 do Nochówka przez Pełczyn.

Pierwsza wzmianka o wsi pod nazwą Messechod w dokumentach pochodzi z 1398, wtedy należała do własności Andrzeja z Międzychodu. W rodzinie Międzychodzkich majątek pozostał do początku XVII wieku. Kolejnymi właścicielami byli Chłapowscy, Mańkowscy, Wyganowscy, Sczanieccy oraz od 1913 Bukowieccy z Cichowa.

Zabytkami prawnie chronionymi są:

  • Dwór z ok. 1840, rozbudowany o piętrowe skrzydło w 1870;
  • Park krajobrazowy o powierzchni 2,8 ha z XVIII wieku, a w nim pomniki przyrody, do których należą m.in. 11 dębów szypułkowych o obwodach 300-700 cm, lipy drobnolistne, jesiony i kasztanowce.

Obiektem religijnym wsi jest kaplica NMP Niepokalanie Poczętej z 1982 projektu Aleksandra Holasa.


Mszczyczyn

Według danych z 2006, miejscowość zamieszkiwało 350 osób.

Wieś położona 6 km na południe od Dolska, przy drodze powiatowej nr 4093, przy kanale Obry.

Pierwszy raz w dokumentach wieś pod nazwą Mszcziczinska z 1405. W dokumentach z 1421 wspomniany jest młyn, który działał w miejscowości. Później wspomniany jest Mikołaj Mszczyczyński, który był właścicielem majątku. Wieś należała do wielu rodów. W Mszczyczynie urodził się Sebastian Grabowiecki (1543-1607) – dyplomata, duchowny, pełnił misje dyplomatyczne za czasów króla Zygmunta Augusta, był sekretarzem Stefana Batorego.

W Mszczyczynie znajduje się prawnie chroniony, zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni 6,28 ha z XVIII wieku, w nim znajdują się m.in. dęby szypułkowe o obwodach do 500 cm oraz stanowisko lilli złotogłów. W parku znajduje się neobarokowy dwór z 1889. Na skraju parku położony jest neobarokowy dwór z 1889, rozbudowany w 1924, elewację frontową ozdabia piętrowy ryzalit zamknięty szczytem z naczółkiem.


Autor: Piotr Szalony; Treści znajdują się również w artykułach Polskiej Wikipedii na licencji Creative Commons.

© 2011 Wiadomości Śremskie · Subskrybuj:WpisyKomentarze · Realizacja: WebSun